Actievoorwaarden HARIBO Vrolijke Drop actie - gratis sample zakje Vrolijke Drop & Fruit

 1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de door HARIBO Nederland BV (hierna: HARIBO) georganiseerde sampling van haar HARIBO Vrolijke Drop Drop & Fruit variant. De actie houdt in dat u, zolang de voorraad strekt, een gratis HARIBO Vrolijke Drop Drop & Fruit sample zakje ontvangt (21,2 gram), als u via de website van The Voice Of Holland een sample zakje aanvraagt, een persoonlijke mail heeft ontvangen en voldaan is aan onderstaande voorwaarden.
 2. Alle deelnemers dienen hun juiste emailadres en NAW-gegevens te verstrekken aan HARIBO.
 3. Deze actie is alleen bestemd voor consumenten.
 4. Deze actie is geldig van 25 september 2015 tot en met 25 november 2015 of zolang de voorraad strekt. Het gratis sample zakje ontvangt u uiterlijk 2 weken nadat u de bevestiging van aanvraag vanuit HARIBO per mail heeft ontvangen.
 5. Deelname aan de actie staat uitsluitend open voor natuurlijke personen die aantoonbaar in Nederland woonachtig zijn of aldaar een vaste verblijfplaats hebben, en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Deelnemers van 17 jaar of jonger zijn onder alle omstandigheden uitgesloten van deelname.
 6. Uw gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Deze gegevens worden enkel gebruikt in het kader van deze actie en worden niet verkocht of aan derden verstrekt, behoudens voor zover verstrekking aan derden nodig is in verband met verzending.
 7. Elke persoon kan slechts 1 keer het betreffende sample zakje aanvragen.
 8. HARIBO behoudt zich het recht voor om het aangevraagde sample zakje niet te leveren. Bijvoorbeeld wanneer een afleveradres buiten Nederland wordt opgegeven, wanneer het opgegeven (email)adres of de persoonsnaam onjuist/onvolledig is (of door HARIBO wordt vermoed dat te zijn), of wanneer de aanvraag ontvangen is nadat het beschikbare aantal is bereikt. De aanspraak van de deelnemer op het sample zakje vervalt in dat geval, en HARIBO is niet gehouden een alternatief product aan te bieden of restitutie in geld te verlenen.
 9. Voor vragen en klachten met betrekking tot levering en serviceafhandeling kunt u rechtstreeks contact op nemen met HARIBO via info@nl.haribo.com.
 10. Een sample zakje is niet inwisselbaar voor geld.
 11. HARIBO en haar toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor gebreken en/of schade ontstaan tijdens verzending van de sample zakjes.
 12. HARIBO behoudt zich het recht voor om de actie tussentijds stop te zetten en om deze Actievoorwaarden tussentijds aan te passen.
 13. Over deelname aan deze actie kan niet worden gecorrespondeerd en aan de deelname kunnen geen rechten worden ontleend.
 14. Door aanmelding verklaart u zich akkoord met deze Actievoorwaarden.
 15. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Gratis sample! op=op!

Haribo Vrolijke Drop

Haribo vrolijke drop aanstekelijk lekker